Det finns en oro för att mikroskopiska skräppartiklar i haven har en störande effekt på de marina ekosystemen. En nyligen publicerad undersökning har visat att upp emot 70 miljoner partiklar av mikroplast per timme släpps ut i havet från ett stort svenskt reningsverk. Det var förvånande, säger Kerstin Magnusson, forskare på IVL. även om 99 procent hålls kvar i reningsverket är det stora mängder som går ut i havet.