En ny teknik för att underlätta för vandrande fisk att ta sig förbi kraftverksturbiner testas nu i Rickleån i Västerbotten. Tanken är att fiskyngel på väg mot havet ska simma i den naturliga strömfåran i stället för genom kraftturbinen. I projektet samarbetar forskare från Luleå tekniska universitet och SLU.