åtgärderna mot östersjöns bottendöd har hittills handlat om att minska utsläppen av fosfor och kväve. Men återhämtningen tar tid och Sverige har föreslagit att Helcom överväger mer drastiska lösningar på problemet. Musselodling och syrepumpning i stor skala är några förslag som nu ska utredas i en av Helcoms arbetsgrupper.