Från den 22 september är hummerfiske tillåtet. Fisket är omgärdat av regler, som är utformade för att skydda de mest kritiska stadierna i hummerns liv, och för att reglera fisketrycket så att inte mer hummer tas upp än vad beståndet klarar av att producera.