Allt fler kommuner i Skåne visar intresse för att strandfodra sin kust för att skydda den mot erosion. Men metoden, som innebär att man suger upp sand från havets botten och lägger ut den på stränderna, är kontroversiell. I stor skala kan strandfodring bidra till döda havsbottnar och utslagna fiskebestånd, menar kritiker.