Tre olika fiskestilar för östersjön - storskaligt trålfiske i gigantiska volymer, småskaligt skärgårdsfiske efter olika arter och kustnära fiske som är ett mellanting mellan dem båda. Skillnaden mellan olika fiskestilar i östersjön är stor. Bättre kunskap om hur fiskarna fiskar och vad det är som driver dem tror Jonas Hentati-Sundberg, en av forskarna bakom studien, är nyckeln till en mer hållbar fiskeförvaltning.