Havsöringen på Gotland leker ofta i små vattendrag. Lekfisken ansamlas i mynningsområden, där de inväntar lämpligt vattenflöde. Men hård utdikning har gjort att tillgången på vatten varierar starkt i flera vattendrag, vilket påverkat havsöringen negativt. Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat att freda dessa områden från fiske från 1 oktober och resten av året.