övergödningen av östersjön tar för lång tid att åtgärda med effektivare reningsverk och strängare krav på jordbruket. Sverige kommer att föreslå övriga östersjöstater att skynda på östersjöns återhämtning med hjälp av tekniska lösningar ute till havs, säger Anders Alm, departementssekreterare på miljödepartementet. Bottnarna rymmer väldiga mängder fosfor som frigörs under syrefria förhållanden. För att förhindra det är syrepumpning, kemisk bindning och muddring några tänkbara metoder.