Hållbara Havs årliga seminarium hölls 10 september och hade temat östersjön - Blir det bättre eller sämre? Forskare presenterade läget inom områdena övergödning, fågellivet som indikator på östersjöns status, hållbart fiske och kemikaliers inverkan på vårt vackra innanhav. En expertpanel följde upp och fördjupade perspektivet samt adderade ett praktiskt konsumentperspektiv på forskarnas resultat. Seminariet visas i sin helhet på SVT Play.