Sedan 2007 bedrivs skyddsjakt på skarv varje år i Västerbotten, för att minska eller förhindra skador på yrkesfisket. Fåglarna ökar i antal varje år, och anses också störande för människor. Den som har tillstånd får jaga skarv på allmänt vatten, men nu har Jägareförbundet i Västerbotten ansökt om skyddsjakt även i naturreservat. Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på storskarv och mellanskarv inom tre naturreservat.