Strömming från Bottenviken innehåller inte bara dioxiner utan även tungmetallen kadmium. Men de höga kadmiumhalterna har uppmätts i fiskens lever, inte i de delar av fisken som vi äter.