Bohuskusten är extra utsatt för skräp som flyter iland från havet. Havs- och vattenmyndigheten ger nu nära två miljoner i bidrag till Ren Kust i Bohuslän, ett samarbetsprojekt bestående av 11 kustkommuner som arbetar för att minska mängden skräp som flyter iland från havet.