Norska myndigheter är oroade över att halterna av miljögifter fortsätter att stiga i den fisk som fångas i havet nära ryska gränsen. Den ökande halten av tungmetaller i fisken misstänks vara orsakad av de ökande utsläppen från de tunga industrierna och smältverken i Nikel.