För att havsplaneringen av Kvarken ska bli bättre koordinerad mellan Sverige och Finland har en karttjänst utvecklats inom projektet SeaGis. Karttjänsten innehåller allt från naturskyddsområden och lekområden för sik till fåglarnas rutter. I första hand är tjänsten tänkt för miljötjänstemän, men även båtfolk och sommarstugägare kan hitta spännande information om området.