Grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtområden för fisk i östersjöns kustområden. Samtidigt ser vi en oroande utveckling där allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strandexploatering. Ny forskning visar att redan 2005 var 40% av dessa livsmiljöer klart exploaterade i Stockholms skärgård. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer alla rekryteringsområden nära tätorter att vara exploaterade inom 50 år om de inte skyddas. Det kan få långtgående effekter både på fisket och kustens ekosystem.