Torskbeståndet i östersjön har börjat minska - igen. Det är därför viktigt att regeringen lyssnar på ICES rekommendationer att mer än halvera fiskekvoterna, menar Tina Elfwing, föreståndare Stockholms universitets östersjöcentrum och Maciej Tomczak, fiskforskare på tankesmedjan Baltic Eye vid östersjöcentrum.