I går kom beskedet att regeringen vill satsa 143 miljoner kronor på Kustbevakningen. 140 anställda på Kustbevakningen hade varslats efter ett sparkrav på 130 miljoner. Sparkraven skulle också inneburit att Kustbevakningens nya fartyg och flygplan inte hade kunnat användas som planerat. Nu verkar det hela ordna sig, och många gläder sig åt beslutet.