I varje liter havsvatten finns en miljard bakterier. Man har länge vetat att bakterierna fungerar som nedbrytare. Forskare från bland annat Linnéuniversitetet i Kalmar har nu visat att bakterierna även kan binda kol med hjälp av ett ljuskänsligt pigment, precis som växter. Kunskapen kan komma att bana väg för utveckling av miljövänlig energi.