När plast sönderdelas bildas så kallad mikroplast. Ett stort och ganska nyligen upptäckt problem som hotar livet i havet. Mikroplaster är så små att de lätt inkluderas i näringskedjan. Många plaster innehåller dessutom farliga kemikalier, och de har också en tendens att dra till sig miljögifter som redan finns i havsmiljön. Se filmen Strömmar av plast som handlar om detta problem.