Den svenska fiskeflottan är generellt sett lönsam och samhällsekonomiskt viktig men inom vissa fisken finns det för många företag, visar en analys av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Det är också en stor variation vad gäller lönsamhet, fångst, antalet dagar till sjöss och syftet med verksamheten. Närmare hälften av fiskeflottan fiskar mindre än en procent av den totala svenska fångsten i värde och vikt, och fisket är där en deltidssysselsättning.