Det var mycket prat om östersjön under Miljöpartiets dag i Almedalen. Satsning på ekologiskt jordbruk och fler marina reservat var några av förslagen för att rädda östersjön. även forskare fick komma till tals.