Byggnation av vindkraftverk i Kattegatt har varit debatterat. Nu har mark- och miljödomstolen i Vänersborg sagt nej, eftersom de anser att det inte är ekonomiskt försvarbart. Vindkraftsparken bedöms dessutom vara skadlig för torsk och tumlare.