Dagens reningsverk är inte konstruerade för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Havs- och vattenmyndigheten låter nu sex projekt dela på tio miljoner kronor för att utveckla olika reningstekniker. I de beviljade projektens planer ingår att undersöka de tre ämnen som finns på EU:s bevakningslista över miljöfarliga ämnen, nämligen diklofenak samt hormonpreparaten etinylestradiol och östradiol.