Livsmedelsverket föreslår hårdare regler för försäljning av svensk östersjöfisk till övriga EU. Förslaget innebär att vildfångad fisk från vissa områden från östersjön måste ha dokument som intygar att halterna av dioxin och PCB i fisken ligger under gränsvärdet för att den ska kunna säljas till andra EU-länder.