Storbritannien har inrättat 27 marina reservat under förra året, men får ändå kritik för att reservatsbildningen går för långsamt. Under 2015 planerar man för att inrätta ytterligare 37 reservat i marint skyddsvärda områden.