Haven producerar hälften av världens syre, skapar molnen som producerar färskvatten och reglerar vårt klimat. En stor del av världens befolkning har fisk från haven som viktigaste proteinkälla. Det borde räcka som argument för att göra allt som går för att rädda haven.