Nästan en sjättedel av östersjöns botten är död. Det motsvarar mer än hela Danmarks yta. DN följde med maringeologen Lovisa Zillén Snowball som tydligt ser hur situationen har förvärrats. En bottenkamera hissas ned och fotografierna avslöjar verkligheten bakom rubrikerna om ”syrebrist” och ”övergödning”. På bilderna från havsbottnen i östersjön är det helt dött. Inga växter och inga djur eller andra organismer.