Livsmedelsverket föreslår nya regler för att förhindra att fisk med höga halter dioxin säljs till andra EU-länder. Reglerna innebär att fisken tydligt ska märkas att den endast får säljas i Sverige, Finland och Lettland. Man föreslår även krav på att det ska gå att spåra varifrån fisken kommer och till vem den säljs vidare till.