örefjärden-Snöanskärgården i Västerbotten har blivit ett marint naturreservat. Redan 2012 beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att inrätta reservatet, men beslutet överklagades. Nu har regeringen bestämt sig för att gå på länsstyrelsens linje, och därmed är 48000 hektar havsmiljö med rika naturvärden ovan och under ytan skyddade.