Koldioxidutsläppen i svenskt fiske skulle kunna minska med upp emot 60 procent om fisket förvaltades mer effektivt. Små fiskbestånd och en alltför stor fiskeflotta innebär att en fiskare idag måste lägga mycket tid och bränsle på att fånga sin kvot. Det visar en nordisk studie som letts av Staffan Waldo från SLU.