Mängden skräp i havet ökar, och stränderna på västkusten fylls av plast. Flera havsströmmar som för med sig skräp möts i Kattegatt, och strömmar sedan upp längs västkusten. Problemet uppmärksammas bland annat i årets nummer av rapporten Västerhavet. Samtidigt har Sjöfartsmuseet Akvariet erbjudit lektioner om plast till skolor i Göteborgsområdet och Bohuslän under våren. över 3000 elever har tagit del av lektionerna, som är en del av en utställning om plastskräp i haven.