I östersjön finns närmare 30 älvar där laxen leker. Hälften av älvarna finns i Sverige, och dessa producerar 95 procent av all vild lax som finns i östersjön. Men i flera av de svenska älvarna är bestånden av vild lax svaga, och Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat om nya regler för fiske som ska stärka bestånden.