Runtom Sveriges kuster ligger tusentals vrak. De flesta av dem är harmlösa för miljön, men några ruvar på mörka hemligheter. Nu ska en handfull av vraken specialstuderas av Sjöfartsverket för att ge svar på frågorna om de påverkat havsmiljön negativt och vad som bör göras för att minimera eventuella miljöhot.