Storspigg är en viktig aktör i östersjöns kustekosystem, och populationerna har ökat kraftigt under senare år. Ett fiske efter storspigg skulle kunna ge fler rovfiskar och mindre symptom av övergödning. Pär Byström, forskare vid Umeå universitet, kommer att leda ett projekt som ska utvärdera effekterna på ekosystemet om mängden storspigg minskas. Projektet finansieras av stiftelsen BalticSea2020.