Koraller dör av för mycket värme, men en ny studie visar att de över tid kan anpassa sig till ett varmare klimat. Det ger hopp när det gäller hur korallerna ska klara klimatförändringarna. Men klimatförändringarna leder inte bara till högre temperaturer, utan också surare hav.