Den nya miljöövervakningssatelliten Sentinel-1A är nu i omloppsbana. Den kommer bland annat att användas för att hitta algblomningar, oljeutsläpp och mäta isutbredning. Bland motiven på de bilder som kom igår fanns ett översvämmat område i Namibia och ett minskande glaciärområde i Antarktis.