Havs- och vattenmyndigheten anser att det krävs en ny tillståndsprovning om vindkraftparken vid Stora Middelgrund i Kattegatt ska byggas ut. Området är idag skyddat eftersom det har visat sig vara mycket viktigt för tumlare och för att där finns värdefulla sandbankar och rev med rika bottendjur- och fisksamhällen.