Ett internationellt forskarlag rapporterar att omfattningen av syrebrist i östersjöns bottenvatten har blivit mer än tio gånger större de senaste 115 åren. Studien visar att tillförseln av näringsämnen är den huvudsakliga orsaken till den syrebrist som råder i östersjön idag. Forskarna uppmanar politikerna att snarast genomföra åtgärderna HELCOM:s aktionsplan för östersjön, i annat fall kommer tillståndet att förvärras ytterligare i och med klimatförändringarna.