Vikaresälar och valrossar i Berings sund har drabbats av nya sjukdomar. även för vitvalar och isbjörnar har rapporter om parasiter och sjukdomar kommit. Forskarna misstänker att varmare hav och nya djurarter som flyttar norrut för med sig nya smittämnen.