Arktis och tropikerna kommer att drabbas allra värst, enligt FN:s klimatpanels andra delrapport. även korallreven och kusternas ekosystem pekas ut som mycket sårbara. Om vi inte får ner utsläppen blir framtiden ohanterlig, säger Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institute och en av huvudförfattarna till rapporten.