När vindkraftsparker byggs är god kunskap om de lokala marina förhållandena viktig för att minska risken för negativa effekter på djurlivet i havet. Det visar en genomgång av 600 rapporter och vetenskapliga artiklar som svenska och danska forskare genomfört. Fundamenten är ofta bra livsmiljöer för bottenlevande arter och därmed också för fisk. Under byggnationen bör man undvika områden och tidpunkter som är viktiga för leken.