Landryggradsdjur har benmärg, till skillnad från fiskar. Men med hjälp av röntgenstudier på 380 miljoner år gamla fossil har forskare från bland annat Uppsala universitet visat att de fiskar som först tog steget upp på land redan hade börjat utveckla benmärg.