De nuvarande kostråden för konsumtion av fet fisk från östersjön föranleds av höga gifthalter, framförallt av dioxiner. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med kustfiskare från Norrlandslänen startat ett projekt som syftar till att optimera fiske och beredning så att innehållet av gifterna i fisken minimeras.