Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att inspektionerna av räkfisket sker och att lagen upprätthålls. Men att avslöja olagliga utkast av räka kan vara mycket svårt. De uppgifter som Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterar bygger på mätningar som görs av SLU-personal när dom deltar vid fisket.