För att kompensera för vattenkraftens förstörelse av laxbeståndet odlas lax som sedan släpps ut i älvarna. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att miljön i laxodlingarna är avgörande för hur laxen kommer att klara av att migrera till havet. Med små medel skulle förutsättningarna kunna förbättras. Minskad fisktäthet och mer struktur i odlingstanken kan påverka smoltens beteende, stressnivåer, hälsa och tillväxt positivt.