Haven försuras av den ökade koldioxidhalten i atmosfären, men sjöfarten är en lika stor havsförsurare som de ökande koldioxidutsläppen. Det visar resultaten från ett projekt som genomförts av SMHI och Göteborgs. Forskarna föreslår en utökad övervakning av försurningsparametrar.