Länsstyrelsen i Södermanland säger nej till vindkraftverk i Trosa, med hänvisning till att skulle kunna skada havsörnarna i området. Problemet är att havsörnarna riskerar att kollidera med rotorbladen. Det aktuella området är mycket värdefullt som häckningsområde för ett antal havsörnar.