Länsstyrelserna har under hösten kunnat äska medel från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att kunna genomföra fleråriga åtgärdsprojekt. Syftet har varit att de i samverkan med andra länsstyrelser och kommuner ska kunna genomföra större projekt som exempelvis sträcker sig över ett helt avrinningsområde. HaV har nu beslutat att gå vidare med 13 av de 60 intresseanmälningarna.