Västerviks kommun inleder ett pilotprojekt där ruttnande fisk används för biogasproduktion. En teknik för selektivt fiske av spigg ska utvecklas i syfte att få fram ett energirikt substrat till den lokala biogasproduktionen. När biogasen används som fordonsbränsle i stället för bensin och diesel minskar förbrukningen av fossil koldioxid. Rötresterna sprids på åkern som gödning och ersätter handelsgödsel. Samtidigt plockas näringsämnen upp från havet vilket minskar övergödningen. Projektet stöds av Energimyndigheten och innebär forskningsutveckling i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsfiskelaboratoriet och Linköpings universitet.