Världsnaturfonden rödlistar nordhavsräkan, och det kommer att ta minst ett år innan fisket kan bli certifierat och få grönt ljus igen. Orsaken är att fisket inte varit ansvarsfullt och hållbart, enligt WWF. Det handlar bland annat om dålig beståndsuppskattning och kontroll av fisket, och att småräkor slängs tillbaka i vattnet i stor omfattning. även stenbitsrommen rödlistas.